Политика за поверителност

Политика за поверителност
ОБЩИЯТ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ (GENERAL DATA PROTECTION
REGULATION ИЛИ GDPR) Е НОВО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЕТО
ЗАДЪЛЖАВА ФИРМИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ ДА СПАЗВАТ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВИЛА И ПРОЦЕСИ,
КОГАТО СЪБИРАТ, СЪХРАНЯВАТ И ОБРАБОТВАТ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА. ТОВА МОЖЕ
ДА СА ДАННИ ЗА ИМЕ, АДРЕС, ТЕЛЕФОН, ЕГН, ИМЕЙЛ АДРЕС, IP, СЕМЕЕН СТАТУС, ПОЛИТИЧЕСКИ
ПРЕДПОЧИТАНИЯ, ПОВЕДЕНИЕ В ИНТЕРНЕТ, ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЗДРАВЕН СТАТУС И Т.Н. GDPR
ВЛИЗА В СИЛА НА 25 МАЙ 2018Г.
Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви осведоми за това как
Mamche.net третират Вашите лични данни като администратор, а също и
за това как бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки във връзка с
това третиране. Основна мисия на нашия екип е да ви предоставим изчерпателна и
обективна информация относно новини, актуални събития и други теми от обществен
интерес.
Какво регламентират тези Правила за поверителност и на какво законово
основание?
Тези Правила са базирани на Общ регламент за защита на личните данни (GDPR),
приет от Европейския съюз с цел да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС,
свързани със събирането и използването на лични данни. Друга негова цел е да гарантира
правото ни на неприкосновеност, да защити личните ни данни, за да даде повече
сигурност срещу злоупотреби с личната информация на всеки от нас. Новият регламент
идва с редица изисквания, които Mamche.net прилагат и с които може да
се запознаете тук. Сред тях са:
● Да ви информираме какви данни използваме.
● Да ви информираме защо ги използваме.
● Да искаме Вашето съгласие, за да ги използваме, когато на тяхна база предоставяме
допълнителни услуги като таргетирана реклама, например.
● Да Ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели през този
сайт, за да имате повече свобода.
● Да Ви гарантираме правото да поискате коригиране на Вашите данни или тяхното
пълно изтриване. В допълнение, можем да Ви предоставим данните за сваляне или
да ги трансферираме, ако ни уведомите и се легитимирате по съответните начини.
● Да посочваме всички трети лица/други компании, с които обменяме Вашите данни.
Имайте предвид, че интернет е глобална мрежа, ние често използваме
стандартизирани услуги, които да регистрират влизане и да проследят поведение в
анонимизиран вариант, например Google Analytics.
Какви данни събираме ние от нашите потребители?
Mamche.net към момента използват само и единствено данни,
предоставени от трети източници. Това събиране на данни се извършва само на базата на
информацията, която дава Вашият IP адрес.
За добавяне и управление на коментари използваме решението на Disqus, като му даваме
възможност да събира предоставени от Вас лични данни, според начина Ви на достъп до
решението:
Самите коментари са публични, поради което любезно ви молим да не добавяте лични
данни и такава информация, която не бихте искали да видите публично споделена в тях.
Данни, събирани за всички посетители на нашите уебсайтове: Във всички уебсайтове
от нашето портфолио събираме данни за всички посетители, а именно следните категории
данни:
● IP адрес;
● Идентификатор на потребителя с висока степен на уникалност;
● Идентификатор на устройство (device ID) за мобилни апликации, с висока степен
на уникалност;
● Идентификатор на браузъра, с висока степен на уникалност;
● История на посетените страници, включително и вторична обработка, с цел
установяване на предпочитанията Ви към определени типове съдържание;
● История на направените от Вас търсения в нашите страници;
● Някои типове поведение – напр. списък с прегледаните реклами според тяхната
категория и взаимодействието Ви с тях – наличност на рекламата във видимата
част на браузъра Ви; направени кликове; натискания на бутоните за скриване на
рекламата и други.
Данни, събирани от прочитане на бисквитки
Когато потребителите използват нашите услуги и портфолио от уеб сайтове – четат
новини, гледат видео, коментират и други, сред данните, които помагат да разберем как
услугите ни работят по най-добрия начин и за да ги направим още по-добри за Вас, са
бисквитките. Те представляват малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сървъра
към използвания браузър и се съхраняват на устройството Ви, за да може сайтът да го
разпознава. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки.
Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно
устройство за по-дълъг период от време. Сесийните бисквитки се съхраняват временно в
компютъра Ви, когато посещавате сайт от нашето портфолио, но се изтриват в момента, в
който затворите страницата. Повечето бисквитки не съдържат чувствителна информация
за Вас или лични данни, с които можем да Ви идентифицираме пряко. Целите, за които
използваме бисквитките, са най-основно следене на поведението Ви в следните
направления:
● Проследяване на секции в сайтовете, които посещавате;
● Колко време отделяте в даден сайт;
● Колко време гледате дадено видео;
● Рекламите, които сте видели и/или с които сте си взаимодействали;
● Кога посещавате наши сайтове и сайтове на наши партньори, сервиращи наши java
скриптове и др.
На кого споделяме и разкриваме Вашите лични данни
Понякога записваме част от информацията на наши сървъри или я изпращаме на трети
страни. Това се налага, за да можем да осигурим най-доброто Ви преживяване при
използване на нашите услуги, а понякога – и изобщо за да можем да осигурим наличност и
достъпност на използваната от Вас услуга.
Mamche.net не дава право на използване, не продава, не разкрива и не
споделя информация за Вас (лични данни по смисъла на GDPR) с други лица или с
несвързани компании, освен когато това се налага, за да ви предоставим заявени от Вас
услуги и когато Вие сте предоставили Вашето разрешение, или в някоя от следните
хипотези:
● Google със съответните свои продукти: Google Analytics, Google Tag Manager,
DoubleClick for Publishers, AdX, AdSense, Google Case, Google IMA, Google Plus.
Повече инфирмация можете да откриете тук: https://privacy.google.com/# ;
● Facebook със съответните продукти: Facebook Tracking Pixel, Facebook Tools – Plugin “like” button, Sign in with Facebook profile и др.: Повече информация можете да
откриете тук: https://www.facebook.com/privacy/explanation ;
● Twitter widgets: https://twitter.com/en/privacy;
● Информацията е в изпълнение на законосъобразните предписания на съдебни
разпореждания по легитимни заявки от оправомощени органи (по силата на Закона
за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния
кодекс и др.).