Променят условията за оценка от ТЕЛК – вече ще се отчита всяко увреждане

условията за оценка от ТЕЛК

Променят се условията за оценяването на временната нетрудоспособност. Това каза служебният министър на здравеопазването Асен Меджидиев.

Същественото в тази промяна е отчитане на всяко увреждане в общата оценка, а не както е досега само на водещото, посочи Меджидиев и обясни, че това ще е независимо от процентите, които му съответстват, както и независимо от процента на водещото увреждане.

Здравният министър заяви, че Министерският съвет е приел промените в Наредбата за медицинска експертиза, като са съобразени исканията на неправителствени организации и хора с увреждания, отправени по време на общественото обсъждане.

Имаме синхронизиране със Закона за здравето, като родителите на деца до 12 г. ще могат да ползват болничен лист за временна нетрудоспособност, когато детето е върнато от детско заведение или училище поради карантина. Досега такъв се издаваше само на родителите на деца, посещаващи детско заведение, посочи министърът, цитиран от БТА.

Втората точка е включване на децата с психични увреждания в категорията, за които е определена потребността от чужда помощ, независимо от определения процент. Това допринася за по-справедливо оценяване и осигуряване на адекватна грижа в ежедневното им съществуване, с цел компенсиране на загубата на базисни социални и ключови умения, допълни Асен Меджидиев.

Той добави, че са направени промени в отправни точки за оценка на трайно намалената работоспособност и на вида увреждане в проценти, „което ще доведе до по-справедливо оценяване на тези заболявания, както и за прецизиране на случаите, при които с категоричност да се определи пожизнен срок на инвалидност с и/или чужда помощ“.

В основната си част направените промени са предложени от организации на хора с увреждания и са съгласувани с експертите съвети към Министерството на здравеопазването и Националната експертна лекарска колегия.

Предвижда се възможността лицата, които са освидетелствани или преосвидетелствани в периода до влизане в сила на това постановление, и за които, с него са определени по-благоприятни оценки за увреждането, да имат право да подават заявлението си за преосвидетелстване. Извън случаите по чл. 56, ал. 1 от Правилна за устройство и организация на работата на органите на Медицинската експертиза на регионалните картотеки не се предвижда срок за това преосвидетелстване, каза Меджидиев.

Той обясни още, че ще има промяна и в ТЕЛК комисиите – „много повече експерти ще могат да оценяват“, а до момента не е обсъждано повишаване на таксите за медицински прегледи при личните лекари.

По думите му се очаква значителен интерес от лицата с увреждания и съществува риск от допълнително забавяне на експертизата от страна на ТЕЛК-комисиите и ограничаване във времето.

Всичко това ще ускори много процеса по издаване на експертните решения, добави министърът.

Коментирай във Фейсбук

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *