Дочакахме ли добрата новина: Вдигат пенсия, но само при поискване

Дочакахме ли добрата новина: Вдигат пенсия, но само при поискване

Хората, които получават инвалидни пенсии, могат за поискат преизчисляването им, така че да получават по-големи ежемесечни суми. Това става благодарение на приетите от парламента промени в Кодекса за социално осигуряване, които вече са обнародвани в “Държавен вестник”.
Пенсия, отпусната с начална дата до 31 август 2021 г., намалена, защото човек е осигуряван и в частен универсален пенсионен фонд, може да бъде преизчислена по заявление на пенсионера, подадено не по-късно от 30 септември 2022 г., гласят новите текстове.

Промяната се отнася за пенсиите на повечето военни, полицаи и пожарникари и за инвалидните пенсии за общо заболяване, трудова злополука или професионална болест на хора, родени след 31 декември 1959 г. При отпускането им тези пенсии са били намалявани с близо 20%, защото тези хора са осигурени и в универсален пенсионен фонд и за втора пенсия – т. е. вноските им към Държавното обществено осигуряване са бил по-малки.

Внимание: Опасност за 120 000 пенсионери без ТЕЛК до живот, ще ги разкарват по комисии всяка година

Това правило за намаляване на отпусканите пенсии ще продължи да бъде прилагано до 31 август 2021 г. С гласуваните от парламента промени, от 1 септември 2021 г. формулата за определяне на пенсиите ще бъде променена, уточнява trud.bg. Отпусканите през 2021 г. държавни пенсии в периода след 1 септември ще бъдат намалявани само с около 9%, като така определянето им ще бъде по-справедливо. Това се отнася както за пенсиите за стаж и възраст, така и за инвалидните.

Във формулата за определяне на държавните пенсии от 1 септември 2021 г. ще вземат предвид вноските във фонд “Пенсии”, които са правени от държавния бюджет в размер на 12% в периода от 2009 г. до 2015 г. Освен това при определянето на размера на пенсията ще се взема предвид и броят на месеците, през които човек е осигуряван в универсален пенсионен фонд, спрямо общата продължителност на осигурителния му стаж. Така намалението на държавната пенсия няма да бъде с 20%, а в общия случай ще бъде с около 9%.

Хората, които вече са получили пенсия с близо 20% намаление, ще имат малко повече от година, за да подадат заявление за преизчисляването є. Това ще може да стане от 1 септември 2021 г., когато влизат в сила новите правила, до фиксирания краен срок – 30 септември 2022 г. Така и хората, които получат пенсия през август догодина, още през следващия месец трябва да поискат преизчисляването є, за да получат по-справедлива сума.
Заявленията за преизчисляване се подават до териториалното поделение на Националния осигурителен институт, което изплаща пенсията. А пенсията ще бъде преизчислена от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението.

Хората имат възможност за избор
През следващата година ще бъдат отпуснати първите държавни пенсии за стаж и възраст на хора, които са осигурени и в универсален пенсионен фонд. Това ще стане от началото на септември 2021 г. и за тях ще важат новите правила за намаление на държавната пенсия с около 9%. Тези хора ще имат още една възможност да прехвърлят парите си от частния универсален пенсионен фонд в бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО), и така да получават една държавна пенсия в пълен размер, вместо намалена държавна пенсия и втора пенсия.

Срокът за прехвърляне на парите е от 1 януари 2021 г. до 30 юни 2021 г. Този срок важи за хора, на които до 30 юни 2021 г. остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта за пенсиониране. Хората обаче трябва да преценят много внимателно дали за тях получаването на две пенсии ще бъде по-малко от една. Например, ако човек е осигуряван на минимални доходи, той ще получава минималната държавна пенсия. Така ако прехвърли парите си в ДОО, пак ще получава минимална пенсия и изцяло ще загуби парите си, които са били натрупани в универсалния пенсионен фонд.
При натрупан допълнителен стаж

Преизчисляването на пенсиите за получен допълнителен стаж може да стане автоматично, без човек да подава заявление.
Хората, които след като вземат държавна пенсия за стаж и възраст или поради инвалидност, продължават да работят, ежегодно може да получат преизчисление на получаваната сума. Преизчисляването на държавната пенсия през 2021 г. на продължаващите да работят хора, ще става по два начина, предвиждат обнародваните в “Държавен вестник” промени в Кодекса за социално осигуряване.

Сухите факти: Увеличението на пенсиите е средно 30 лева, най-голямо е за военни и полицаи

Първият вариант е, ако човек сам поиска преизчисление за натрупания стаж и получения осигурителен доход за периода след последното изчисление на пенсията му. При втория вариант – ако човек не подаде заявление за преизчисляване, от 1 април 2021 г. това ще бъде направено автоматично. В този случай при определяне на пенсията ще бъдат взети предвид данните в НОИ за допълнителния натрупан стаж до 31 декември на предходната година.

Заявление за преизчисляване на пенсията, може да подаде всеки, който е натрупал допълнителен осигурителен стаж и е плащал осигуровки след последното определяне на пенсията му. Преизчисляването се извършва ежегодно, от първо число на месеца, следващ месеца на подаване на заявлението. За целта от НОИ използват наличните данни за внесените осигуровки за времето до края на месеца на подаване на заявлението. Когато към датата на преизчисляването не са налични такива данни, експертите на НОИ отказват преизчисляване. В този случай пенсионерът ще трябва да подаде ново заявление, когато смята, че в НОИ са постъпили нови данни за осигурителния му стаж.

Коментирай във Фейсбук

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *